Οριζόντιο ραβδόγραμμα με συσσώρευση ποσοστού στο Excel/Calc

Ο παρακάτω πίνακας μας δίνει τα -κατά προσέγγιση- μηνιαία έξοδα (σε €) ανά κατηγορία ενός τυπικού οικογενειακού προϋπολογισμού, όπως υπολογίστηκαν σε δύο έτη: το 2010 και το 2014.

ΚατηγορίαΈξοδα10Έξοδα14
Σπίτι580470
Τρόφιμα320310
Μετακίνηση200115
Παιδιά200220
Λοιπά420265

Το ζητούμενο είναι η κατασκευή ενός διαγράμματος τύπου ραβδογράμματος, ή αλλιώς bar graph που απεικονίζει τη ποσοστιαία συνεισφορά κάθε κατηγορίας στο μηνιαίο προϋπολογισμό του νοικοκυριού στα δύο έτη.

οριζόντιο ραβδόγραμμα ποσοστού - horizontal bar graph percentage

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.