Τύποι με συναρτήσεις αναζήτησης και αναφοράς (Excel/OpenCalc)

Τύπος Τι κάνει
=address(4;3;1) Αποδίδει $c$4, την απόλυτη αναφορά κελιού 4η γραμμή, 3η στήλη
=address(4;3;4) Αποδίδει c4, τη σχετική αναφορά κελιού 4η γραμμή, 3η στήλη
=column(d1) Αποδίδει 4, τον αριθμό της στήλης της αναφοράς d1
=columns(a1:c4) Αποδίδει 3, το πλήθος των στηλών της περιοχής a1:c4
=index(a;r;c) Επιστρέφει την τιμή του κελιού που βρίσκεται στη γραμμή r, στη στήλη c, της περιοχής a
=row(b11) Αποδίδει 11, τον αριθμό της γραμμής της αναφοράς b11
=rows(a1:c4) Αποδίδει 4, το πλήθος των γραμμών της περιοχής a1:c4
=vlookup(b2;e5:f8;2) Επιστρέφει την τιμή του κελιού της 2η στήλης της περιοχής e5:f8, όπου το αντίστοιχο κελί της πρώτης στήλης της περιοχής e5:f8 έχει ίδια τιμή με το κελί b2
=vlookup(c2;e5:g8;3) Επιστρέφει την 3η στήλη της περιοχής e5:g8, όπου το αντίστοιχο κελί της πρώτης στήλης της περιοχής e5:g8 έχει ίδια τιμή με το κελί c2

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.