Να βρεθεί η εργατική δύναμη που μεγιστοποιεί το προϊόν

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας τιμών του παραγόμενου προϊόντος (Q) ως προς την εργατική δύναμη (L)

L Q
0 0
2 5
4 15
6 20
8 22
10 21
12 18
14 14

Να βρεθεί η τιμή της εργατικής (L) δύναμης που μεγιστοποιεί τον προϊόν (Q)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.