Η ώρα είναι:

Αναζήτηση στόχου σε μελλοντική αξία επένδυσης (fv)

Η συνάρτηση fv σας επιστρέφει τη μελλοντική αξία μιας επένδυσης με σταθερές πληρωμές, πχ με κατάθεση σταθερού ποσού κάθε μήνα σε τραπεζικό λογαριασμό. Ανοίξτε το επισυναπτόμενο αρχείο για να δείτε ένα παράδειγμα.

Εξασκηθείτε στην αναζητηση στόχου (μενού Εργαλεία) για να λύσετε το αντίστροφο πρόβλημα, να βρείτε το ποσό που πρέπει να καταβάλλεται κάθε μήνα ώστε ώστε να προκύψει ένα δεδομένο ποσό μελλοντικής αξίας.

Το πρόβλημα βέβαια λύνεται και με τη συνάρτηση pmt, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επαληθεύσετε τη λύση.

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.