Διαφορά σε ημέρες δύο γεγονότων

Σας δίνεται μία χρονολογική σειρά τιμών, πχ οι τιμές κλεισίματος μιας μετοχής στο χρηματιστήριο, για κάποιο χρονικό διάστημα.

Να υπολογιστεί η διαφορά σε μέρες ανάμεσα στις ημερομηνίες που σημειώθηκαν η μεγαλύτερη και η μικρότερη τιμή κλεισίματος.

Για τη λύση, θα πρέπει πρώτα να υπολογίσετε τις ημερομηνίες των συμβάντων, και στη συνέχεια να βρείτε τη διαφορά τους. Προσοχή! χρειάζεται να λάβετε υπ' όψιν σας τις πιθανές αργίες ανάμεσα στις δύο ημερομηνίες.

Υποτίθεται πως τα κελιά a1,a2 περιέχουν ημερομηνίες με a1

Τύπος Τι κάνει
=datedif(a1;a2;"d") Υπολογίζει τη διαφορά σε μέρες
=datedif(a1;a2;"m") Υπολογίζει τη διαφορά σε μήνες
=datedif(a1;a2;"y") Υπολογίζει τη διαφορά σε έτη
=datedif(a1;a2;"yd") Υπολογίζει τη διαφορά σε μέρες, χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψιν η πιθανή αλλαγή έτους
=datedif(a1;a2;"ym") Υπολογίζει τη διαφορά σε μήνες, χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψιν η πιθανή αλλαγή έτους
=datedif(a1;a2;"md") Υπολογίζει τη διαφορά σε μέρες, χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψιν η πιθανή αλλαγή έτους ή μήνα
=a1+50 Προσθέτει 50 μέρες στην ημερομηνία του a1
=date(year(a1); month(a1)+3; day(a1)) Προσθέτει 3 μήνες στην ημερομηνία του a1
=date(year(a1)-2; month(a1); day(a1)) Αφαιρεί δύο έτη από την ημερομηνία του a1
=date(year(a1); month(a1); day(a1)+10) Προσθέτει 10 μέρες στην ημερομηνία του a1
=date(year(a1); month(a1)+4; day(a1)+10) Προσθέτει 4 μήνες και 10 μέρες στην ημερομηνία του a1

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.