Γράφημα τυπικής κανονικής κατανομής

Να κάνετε το γράφημα της τυπικής κανονικής κατανομής ($$\mu=0$$, $$\sigma^2=1$$) σύμφωνα με τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας:

$$ f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \sigma^2}} \, e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \, = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,e^{-\frac{x^2}{2}} $$ distribution

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.