Ο κωδικός του μαθήματος στο MS teams

Βρέθηκαν 83 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "Βάσεις δεδομένων"

σελίδα 1 σελίδα 2 σελίδα 3 σελίδα 4 σελίδα 5 σελίδα 6 σελίδα 7 σελίδα 8 σελίδα 9

Σχεσιακή άλγεβρα: Ενημέρωση βάσης δεδομένων (13:00).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακή άλγεβρα ενημέρωση update insert delete

SQL-01.1: Δυο λόγια για την SQL, ιστορία και προοπτικές (13:00).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL history

SQL-01.2: Η βάση company για την εκτέλεση των παραδειγμάτων του μαθήματος (15:14).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL company περιγραφή βάσης δεδομένων για τα παραδείγματα

SQL-01.3: Η πρώτη (και πιο απλή) εντολή SQL (3:28).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL απλό παράδειγμα

SQL-01.4: Επιλογή πεδίων από πίνακες στην SQL (17:26).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL επιλογή πεδίων προβολή project

SQL-01.5: Περιορισμός εγγραφών με τον όρο WHERE (12:33).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL επιλογή εγγραφών περιορισμός restrict WHERE

SQL-01.6: Απλές συγκρίσεις με ημερομηνίες ή κείμενο (8:20).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL επιλογή εγγραφών κείμενο ημερομηνίες

SQL-03.1: Γενικά για τις συναρτήσεις συνάθροισης στην SQL (6:58).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συναρτήσεις συνάθροισης COUNT SUM AVG MIN MAX

SQL-03.2: Παραδείγματα χρήσης συναρτήσεων συνάθροισης (20:21).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συναρτήσεις συνάθροισης COUNT SUM AVG MIN MAX

SQL-03.3: Χειρισμός τιμών NULL και εφαρμογή συναρτήσεων συνάθροισης σε μοναδικές τιμές (10:29).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συναρτήσεις συνάθροισης NULL DISTINCT COUNT SUM

SQL-03.4: Ομαδοποίηση εγγραφών με τη χρήση GROUP BY (11:08).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL ομαδοποίηση GROUP BY

SQL-03.5: Περιορισμός εγγραφών μετά την ομαδοποίηση με τη χρήση του όρου HAVING (7:53).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL ομαδοποίηση συναρτήσεις συνάθροισης

SQL-03.6: Μερικά και ολικά αθροίσματα με τη χρήση WITH ROLLUP (7:53).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL ομαδοποίηση ROLLUP GROUP BY.SUM AVG

SQL-01.7: Γενικευμένη προβολή, παραδείγματα με υπολογισμούς ποσοστών (2713).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL επιλογή εγγραφών αλγεβρικές παραστάσεις γενικευμένη προβολή

SQL-01.9: Εκτέλεση παραδειγμάτων SQL μέσω διαδικτύου ή τοπικών εφαρμογών (18:37).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL phpmyadmin LibreOffice Base

SQL-01.8: Εφαρμογή ταξινόμησης δεδομένων σε πίνακες SQL (23:39).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL επιλογή εγγραφών ταξινόμηση sorting

SQL-05.1: Παράδειγμα σύζευξης και ομαδοποίησης, πλήθος υπαλλήλων ανά τμήμα με μισθό άνω των 1300 (16:43).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL σύζευξη ομαδοποίηση καταμέτρηση πλήθους INNER JOIN GROUP BY COUNT

SQL-05.2: Παράδειγμα σύζευξης και ομαδοποίησης, υπάλληλοι που απασχολούνται σε ακριβώς 2 έργα (14:22).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL σύζευξη ομαδοποίηση καταμέτρηση πλήθους INNER JOIN GROUP BY COUNT

SQL-05.3: Παράδειγμα σύζευξης και ομαδοποίησης, έργα με 3 υπαλλήλους του τμήματος 2 (20:48).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL σύζευξη ομαδοποίηση καταμέτρηση πλήθους INNER JOIN GROUP BY COUNT

SQL-05.4: Παράδειγμα σύζευξης και ομαδοποίησης, απασχόληση σε έργα των υπαλλήλων του τμήματος 4 (14:11).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL σύζευξη ομαδοποίηση καταμέτρηση πλήθους INNER JOIN GROUP BY COUNT