Βρέθηκαν 26 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "IN"

σελίδα 1 σελίδα 2 σελίδα 3

Σχεσιακή άλγεβρα: Φυσική σύζευξη (13:03).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακή άλγεβρα φυσική σύζευξη JOIN

Σχεσιακή άλγεβρα: θ σύζευξη (19:04).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακή άλγεβρα θήτα σύζευξη JOIN

Σχεσιακή άλγεβρα: Εξωτερική σύζευξη (11:03).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακή άλγεβρα εξωτερική σύζευξη JOIN

Σχεσιακή άλγεβρα: Αριστερή εξωτερική σύζευξη (11:03).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακή άλγεβρα αριστερή εξωτερική σύζευξη JOIN

Σχεσιακή άλγεβρα: Δεξιά εξωτερική σύζευξη (4:14).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακή άλγεβρα δεξιά εξωτερική σύζευξη JOIN

SQL-03.1: Γενικά για τις συναρτήσεις συνάθροισης στην SQL (6:58).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συναρτήσεις συνάθροισης COUNT SUM AVG MIN MAX

SQL-03.2: Παραδείγματα χρήσης συναρτήσεων συνάθροισης (20:21).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συναρτήσεις συνάθροισης COUNT SUM AVG MIN MAX

SQL-03.3: Χειρισμός τιμών NULL και εφαρμογή συναρτήσεων συνάθροισης σε μοναδικές τιμές (10:29).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συναρτήσεις συνάθροισης NULL DISTINCT COUNT SUM

SQL-05.1: Παράδειγμα σύζευξης και ομαδοποίησης, πλήθος υπαλλήλων ανά τμήμα με μισθό άνω των 1300 (16:43).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL σύζευξη ομαδοποίηση καταμέτρηση πλήθους INNER JOIN GROUP BY COUNT

SQL-05.2: Παράδειγμα σύζευξης και ομαδοποίησης, υπάλληλοι που απασχολούνται σε ακριβώς 2 έργα (14:22).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL σύζευξη ομαδοποίηση καταμέτρηση πλήθους INNER JOIN GROUP BY COUNT