Η ώρα είναι:

Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "statistics"

Τα βασικά των στατιστικών υπολογισμών με την R (9:08).
Tags: R statistics descriptive περιγραφικά στατιστικά min max mean median sum average quantile variance sd

Απλές αλγεβρικές πράξεις με διανύσματα και πλαίσια δεδομένων στην R (24:54).
Tags: R statistics vector data frame cbind rbind