Η ώρα είναι:

Απλές αλγεβρικές πράξεις με διανύσματα και πλαίσια δεδομένων στην R

Το βίντεο έχει διάρκεια 24:54. Πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.


R statistics vector data frame cbind rbind

Μπορούμε να κάνουμε τις συνήθεις αλγεβρικές πράξεις, πχ:

> x <- c(1,2,3,4)
> 3*x
[1] 3 6 9 12
> x-1
[1] 0 1 2 3

Να εφαρμόσουμε μαθηματικές συναρτήσεις, πχ

> sqrt(x)
[1] 1.000000 1.414214 1.732051 2.000000
> exp(x)
[1] 2.718282 7.389056 20.085537 54.598150

Να κάνουμε λογικές πράξεις, πχ

> x>2
[1] FALSE FALSE TRUE TRUE
> q=x>2
> q
[1] FALSE FALSE TRUE TRUE
> q+1
[1] 1 1 2 2

Να κάνουμε πράξεις ανάμεσα σε σύνολα

> x <- c(1, 2, 3, 4)
> y <- c(2, -1, 3, 0)
> x+y
[1] 3 1 6 4
> y/x
[1] 2.0 -0.5 1.0 0.0

Να ενώσουμε "κατά γραμμή" ή "κατά στήλη" δύο ή περισσότερα σύνολα:

> z <- cbind(x,y)
> z
   x y
[1,] 1 2
[2,] 2 -1
[3,] 3 3
[4,] 4 0
> z <- rbind(x,y)
> z
 [,1] [,2] [,3] [,4]
x  1  2  3  4
y  2  -1  3  0

Να αλλάξουμε τις τιμές ενός συνόλου, η να προσθέσουμε τιμές:

> x <- c(1, 2, 3, 4)
> x[3] <- 7
> x
[1] 1 2 7 4
> x[5] = -1
> x
[1] 1 2 7 4 -1Να "εξάγουμε" τιμές από καθορισμένες θέσεις του συνόλου:

> z
   x y
[1,] 1 2
[2,] 2 -1
[3,] 3 3
[4,] 4 0
> z[2,1]
x 
2 
> z[4,2]
y 
0 

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.