Παράδειγμα σύγκλισης ακολουθίας στο Excel/OpenCalc, υπολογισμός του e

θεωρείστε την ακολουθία:

$$ a_n = \left( 1+\frac{1}{n} \right) ^n, \, n=1,2,3,\ldots $$

Να υπολογίζετε τους 1000 πρώτους όρους της ακολουθίας και να δείξετε πως συγκλίνει στο e (βάση των φυσικών λογαρίθμων).

sequence-e

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.