Παράδειγμα σύγκλισης ακολουθίας στο Excel/OpenCalc, υπολογισμός του e

θεωρείστε την ακολουθία:

$$ a_n = (1+\frac{1}{n})^n $$

Να υπολογίζετε τους 1000 πρώτους όρους της ακολουθίας και να δείξετε πως συγκλίνει στο e (βάση των φυσικών λογαρίθμων).

sequence-e

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.