Ακολουθίες, σειρές και σύγκλιση στο Excel/Calc

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 1:26:24, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

excel Calc ακολουθίες σύγκλιση

Περιληπτική εισαγωγή στις ακολουθίες, τις σειρές, και τη σύγκλιση ακολουθιών.

Οι ακολουθία Fibonacci, ο λόγος της, η σύγκλιση στο μαγικό αριθμό φ και άλλα παραδείγματα.

Επιπλέον ασκήσεις και παραδείγματα

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.