Βρέθηκαν 6 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "excel"

Παραδείγματα με τριγωνομετρικές συναρτήσεις στο Excel/Calc (13:04).
Tags: excel office τριγωνομετρία pi cos sin tan

Διάγραμμα διασποράς στο Excel/Calc (9:56).
Tags: excel Calc διασπορά

Γραφική παράσταση f(x) = -x2 + x + 2 (10:42).
Tags: excel Calc γράφημα συνάρτησης

Ο αλγόριθμος του Ήρωνα και η αφαιρετική σκέψη στην επιστήμη (1:38:11).
Tags: excel Calc triangle

Ακολουθίες, σειρές και σύγκλιση στο Excel/Calc (1:26:24).
Tags: excel Calc ακολουθίες σύγκλιση

Απλοί μαθηματικοί υπολογισμοί με το Excel/Calc, μαθηματικές συναρτήσεις και τύποι υπολογισμών (1:38:50).
Tags: excel Calc μαθηματικοί υπολογισμοί