Γραφική παράσταση f(x) = -x2 + x + 2

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 10:42, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

excel Calc γράφημα συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση y = -x2 + x + 2. Να κάνετε το γράφημα της συνάρτησης όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

funct1

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.