Απλοί μαθηματικοί υπολογισμοί με το Excel/Calc, μαθηματικές συναρτήσεις και τύποι υπολογισμών

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 1:38:50, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

excel Calc μαθηματικοί υπολογισμοί

Μια μικρή εισαγωγή στη βιβλιογραφική αναζήτηση και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Στη συνέχεια, παραδείγματα και εφαρμογές με μαθηματικούς τύπους και υπολογισμούς σε λογιστικά φύλλα.

Επιπλέον ασκήσεις και παραδείγματα

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.