Η ώρα είναι:

Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων με το Excel/Calc

Η κουζίνα ενός ιταλικού εστιατορίου μπορεί να παρασκευάσει x πίτσες και y μακαρονάδες την ώρα σύμφωνα με την εξίσωση:

$$ 2\,x^2 + y^2 = 800 $$

Ζητούμενο: Να κατασκευαστεί η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της κουζίνας, και να βρεθεί αν το σημείο (x,y) = (10,15) είναι εντός ή εκτός της καμπύλης.

Υπόδειξη: Μπορούμε να γράψουμε την εξίσωση με τη μορφή:

$$ y = \sqrt{800 - 2\,x^2 } $$

με την προϋπόθεση

$$ 800 \le 2\,x^2 \quad , \quad x \le 20 $$

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.