Απλά παραδείγματα με μαθηματικές συναρτήσεις στο Excel/Calc

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 10:42, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

Excel Calc μαθηματικές συναρτήσεις λογάριθμος

Ανοίξτε το επισυναπτόμενο αρχείο και συμπληρώστε με τους τύπους που σας δίνονται ως σχόλια.

ΤύποςΤι κάνει
=sqrt(a2) Υπολογίζει την τετραγωνική ρίζα τιμής του κελιού a2
=exp(2) Υπολογίζει τη δεύτερη δύναμη του e (βάση των φυσικών λογαρίθμων) e2 ≅ 7.389
=ln(2) Υπολογίζει το φυσικό λογάριθμο του 2
=ln(1/a2) Υπολογίζει το φυσικό λογάριθμο του αντίστροφου στο κελί a2
=log10(a2) Υπολογίζει το δεκαδικό λογάριθμο του κελιού a2
=log(a2;2) Υπολογίζει το λογάριθμο του κελιού a2 με βάση το 2
=log(a2;10) Υπολογίζει το δεκαδικό λογάριθμο του κελιού a2
=log(a2;exp(1)) Υπολογίζει το φυσικό λογάριθμο του κελιού a2
=cos(a2) Υπολογίζει το συνημίτονο του κελιού a2
=sin(a2) Υπολογίζει το ημίτονο του κελιού a2
=tan(a2) Υπολογίζει την εφαπτομένη του κελιού a2
=sqrt(5) Υπολογίζει την τετραγωνική ρίζα του 5
=sqrt(1/a2) Υπολογίζει την τετραγωνική ρίζα του αντίστροφου του κελιού a2
=power(a2;3) Υπολογίζει την τρίτη δύναμη του κελιού a2
=power(a2;3/2) Υψώνει την τιμή στο κελί a2 στο 1.5, δηλαδή υπολογίζει την τετραγωνική ρίζα της τρίτης δύναμης του a2
=power(2;4) Υπολογίζει την τέταρτη δύναμη του 2 (=16)
=fact(4) Υπολογίζει το παραγοντικό του 4 (=24)
=mdeterm(a2:b3) Υπολογίζει την ορίζουσα ενός τετραγωνικού πίνακα, εδώ του a2:c3
=minverse(a2:b3) Αντιστρέφει τον (τετραγωνικό) πίνακα a2:b3

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.