Απλά παραδείγματα με μαθηματικές συναρτήσεις στο Excel/Calc

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 10:42, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

Excel Calc μαθηματικές συναρτήσεις λογάριθμος

Ανοίξτε το επισυναπτόμενο αρχείο και συμπληρώστε με τους τύπους που σας δίνονται ως σχόλια.

ΤύποςΤι κάνει
=sqrt(a2) Υπολογίζει την τετραγωνική ρίζα τιμής του κελιού a2
=exp(2) Υπολογίζει τη δεύτερη δύναμη του e (βάση των φυσικών λογαρίθμων) e2 ≅ 7.389
=ln(2) Υπολογίζει το φυσικό λογάριθμο του 2
=ln(1/a2) Υπολογίζει το φυσικό λογάριθμο του αντίστροφου στο κελί a2
=log10(a2) Υπολογίζει το δεκαδικό λογάριθμο του κελιού a2
=log(a2;2) Υπολογίζει το λογάριθμο του κελιού a2 με βάση το 2
=log(a2;10) Υπολογίζει το δεκαδικό λογάριθμο του κελιού a2
=log(a2;exp(1)) Υπολογίζει το φυσικό λογάριθμο του κελιού a2
=cos(a2) Υπολογίζει το συνημίτονο του κελιού a2
=sin(a2) Υπολογίζει το ημίτονο του κελιού a2
=tan(a2) Υπολογίζει την εφαπτομένη του κελιού a2
=sqrt(5) Υπολογίζει την τετραγωνική ρίζα του 5
=sqrt(1/a2) Υπολογίζει την τετραγωνική ρίζα του αντίστροφου του κελιού a2
=power(a2;3) Υπολογίζει την τρίτη δύναμη του κελιού a2
=power(a2;3/2) Υψώνει την τιμή στο κελί a2 στο 1.5, δηλαδή υπολογίζει την τετραγωνική ρίζα της τρίτης δύναμης του a2
=power(2;4) Υπολογίζει την τέταρτη δύναμη του 2 (=16)
=fact(4) Υπολογίζει το παραγοντικό του 4 (=24)
=mdeterm(a2:b3) Υπολογίζει την ορίζουσα ενός τετραγωνικού πίνακα, εδώ του a2:c3
=minverse(a2:b3) Αντιστρέφει τον (τετραγωνικό) πίνακα a2:b3

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.