Άσκηση με απλές μαθηματικές συναρτήσεις στο Excel/Calc

Υπολογίστε μερικούς απλούς μαθηματικές τύπους, συμπληρώνοντας όλη τη σειρά.

Δείτε επίσης Μαθηματικές συναρτήσεις στο Excel/Calc

Excel-math

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.