Συναρτήσεις του Excel/Calc που δίνουν τυχαίους αριθμούς

ΤύποςΤι κάνει
=rand() Επιστρέφει τυχαίο αριθμό από ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα (0,1)
=2*rand() Επιστρέφει τυχαίο αριθμό από ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα (0,2)
=5*rand()+2 Επιστρέφει τυχαίο αριθμό από ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα (2,7)
=2*rand()-1 Επιστρέφει τυχαίο αριθμό από ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα (-1,1)
=20*rand()-10 Επιστρέφει τυχαίο αριθμό από ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα (-10,10)
=5*rand()-3 Επιστρέφει τυχαίο αριθμό από ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα (-3,2)
=randbetween(0;10) Επιστρέφει τυχαίο ακέραιο αριθμό από ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα [0,10]
=randbetween(-10;10) Επιστρέφει τυχαίο ακέραιο αριθμό από ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα [-10,10]
=randbetween(50;100) Επιστρέφει τυχαίο ακέραιο αριθμό από ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα [50,100]

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.