Συναρτήσεις του Excel/Calc που δίνουν τυχαίους αριθμούς

ΤύποςΤι κάνει
=rand() Επιστρέφει τυχαίο αριθμό από ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα (0,1)
=2*rand() Επιστρέφει τυχαίο αριθμό από ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα (0,2)
=5*rand()+2 Επιστρέφει τυχαίο αριθμό από ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα (2,7)
=2*rand()-1 Επιστρέφει τυχαίο αριθμό από ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα (-1,1)
=20*rand()-10 Επιστρέφει τυχαίο αριθμό από ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα (-10,10)
=5*rand()-3 Επιστρέφει τυχαίο αριθμό από ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα (-3,2)
=randbetween(0;10) Επιστρέφει τυχαίο ακέραιο αριθμό από ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα [0,10]
=randbetween(-10;10) Επιστρέφει τυχαίο ακέραιο αριθμό από ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα [-10,10]
=randbetween(50;100) Επιστρέφει τυχαίο ακέραιο αριθμό από ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα [50,100]

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.