Συναρτήσεις και τύποι για λογαρίθμους στο Excel/Calc

a μπορεί να είναι οποιοδήποτε κελί, και πρέπει να περιέχει θετικό αριθμό

ΤύποςΤι κάνει
=ln(a) Υπολογίζει τo φυσικό λογάριθμο (με βάση το e, 2.71828183)
=log10(a) Υπολογίζει τo δεκαδικό λογάριθμο (με βάση το 10)
=log(a;2) Υπολογίζει τo λογάριθμο με βάση το 2
=log(a;10) Υπολογίζει τo λογάριθμο με βάση το 10
=log(a;4) Υπολογίζει τo λογάριθμο με βάση το 4
=exp(a) Υψώνει στη βάση των φυσικών λογαρίθμων $$e^a$$
=ln(exp(1)) αποδίδει 1, $$e^1=e, \, log(e)=1$$
=log10(10) αποδίδει 1
=ln(1) αποδίδει 0 (μηδέν)
=log10(1) αποδίδει 0 (μηδέν)
=log(1;5) αποδίδει 0 (μηδέν)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.