Συναρτήσεις και τύποι για λογαρίθμους στο Excel/Calc

a μπορεί να είναι οποιοδήποτε κελί, και πρέπει να περιέχει θετικό αριθμό

ΤύποςΤι κάνει
=ln(a) Υπολογίζει τo φυσικό λογάριθμο (με βάση το e, 2.71828183)
=log10(a) Υπολογίζει τo δεκαδικό λογάριθμο (με βάση το 10)
=log(a;2) Υπολογίζει τo λογάριθμο με βάση το 2
=log(a;10) Υπολογίζει τo λογάριθμο με βάση το 10
=log(a;4) Υπολογίζει τo λογάριθμο με βάση το 4
=exp(a) Υψώνει στη βάση των φυσικών λογαρίθμων $$e^a$$
=ln(exp(1)) αποδίδει 1, $$e^1=e, \, log(e)=1$$
=log10(10) αποδίδει 1
=ln(1) αποδίδει 0 (μηδέν)
=log10(1) αποδίδει 0 (μηδέν)
=log(1;5) αποδίδει 0 (μηδέν)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.