Γραφική παράσταση f(x) = cos(x)

Να κάνετε τη γραφική παράστηση της συνάρτησης του συνημιτόνου στο διάστημα [-2π, 2π] cosx

Το συνοδευτικό αρχείο περιέχει οδηγίες για την κατασκευή του γραφήματος στο Excel/OpenCalc.

Όταν βρείτε λίγο χρόνο, δείτε τη λύση μιας σχετικής άσκησης στην R άσκησης στην R

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.