Η ώρα είναι:

Γραφική παράσταση f(x) = cos(x)

Να κάνετε τη γραφική παράστηση της συνάρτησης του συνημιτόνου στο διάστημα [-2π, 2π] cosx

Το συνοδευτικό αρχείο περιέχει οδηγίες για την κατασκευή του γραφήματος στο Excel/OpenCalc.

Όταν βρείτε λίγο χρόνο, δείτε τη λύση μιας σχετικής άσκησης στην R άσκησης στην R

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.