Ασκήσεις εφαρμογής μαθηματικών τύπων στο Excel/Calc

Να γράψετε τύπους στο Excel/Calc για τον υπολογισμό των παρακάτω παραστάσεων. Να δώσετε ενδεικτικές τιμές της επιλογής σας για τις ανεξάρτητες μεταβλητές.

$$ \begin{align} U &= x^{3/4} \, y^{1/4} \\ U &= 10\, q^2 \\ FC &= \frac{1}{4} q^3 +2\,q \\ D &= 120 - 55\,q +5\, q^2 \\ E &= - \frac{p} {2\, \left( 4 -\frac{p}{2} \right) } \\ ATC &= \frac{10\, e^{0.5\q} + 100} {q} \end{align} $$

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.