Ασκήσεις εφαρμογής μαθηματικών τύπων στο Excel/Calc

Να γράψετε τύπους στο Excel/Calc για τον υπολογισμό των παρακάτω παραστάσεων. Να δώσετε ενδεικτικές τιμές της επιλογής σας για τις ανεξάρτητες μεταβλητές.

$$ \begin{align} U &= x^{3/4} \, y^{1/4} \\ U &= 10\, q^2 \\ FC &= \frac{1}{4} q^3 +2\,q \\ D &= 120 - 55\,q +5\, q^2 \\ E &= - \frac{p} {2\, \left( 4 -\frac{p}{2} \right) } \\ ATC &= \frac{10\, e^{0.5\q} + 100} {q} \end{align} $$

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.