Εμβαδόν τριγώνου με τον τύπο του Ήρωνα

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 30:30, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

Excel Calc SQRT Ήρων εμβαδόν τρίγωνο απόσταση σημείων καρτεσιανό επίπεδο

Σας δίνονται οι συντεταγμένες 3 σημείων στο καρτεσιανό επίπεδο. Να υπολογιστεί το εμβαδόν του τριγώνου που σχηματίζουν τα 3 σημεία.

Εμβαδόν τριγώνου

Αν a,b,c είναι τα μήκη των πλευρών τότε η ημιπερίμετρος είναι:

$$ s = \frac{a+b+c}{2} $$

και το εμβαδόν είναι:

$$ E = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} $$

Η απόσταση ανάμεσα σε δύο σημεία του καρτεσιανού επιπέδου είναι:

$$ d = \sqrt {(x_A -x_B)^2 + (y_A-y_B)^2} $$

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.