Εμβαδόν τριγώνου με τον τύπο του Ήρωνα

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 30:30, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

Excel Calc SQRT Ήρων εμβαδόν τρίγωνο απόσταση σημείων καρτεσιανό επίπεδο

Σας δίνονται οι συντεταγμένες 3 σημείων στο καρτεσιανό επίπεδο. Να υπολογιστεί το εμβαδόν του τριγώνου που σχηματίζουν τα 3 σημεία.

Εμβαδόν τριγώνου

Αν a,b,c είναι τα μήκη των πλευρών τότε η ημιπερίμετρος είναι:

$$ s = \frac{a+b+c}{2} $$

και το εμβαδόν είναι:

$$ E = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} $$

Η απόσταση ανάμεσα σε δύο σημεία του καρτεσιανού επιπέδου είναι:

$$ d = \sqrt {(x_A -x_B)^2 + (y_A-y_B)^2} $$

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.