Στρογγυλοποίηση αριθμών

ΤύποςΤι κάνει
=round(a2;2) Στρογγυλοποιεί το κελί a2 σε δύο δεκαδικά ψηφία
=round(a2;1) Στρογγυλοποιεί το κελί a2 σε ένα δεκαδικά ψηφία
=round(a2;0) Στρογγυλοποιεί το κελί a2 χωρίς δεκαδικά ψηφία
=round(a2;-1) Στρογγυλοποιεί το κελί a2 σε πολλαπλάσια του 10 (δεκάδες)
=round(a2;-2) Στρογγυλοποιεί το κελί a2 σε πολλαπλάσια του 100 (εκατοντάδες)
=round(634.156;2) Αποδίδει 634.16
=round(634.156;-2) Αποδίδει 600
=round(634.156;1) Αποδίδει 634.2
=round(634.156;-1) Αποδίδει 630
=int(a2) Αποκόπτει το δεκαδικό μέρος του κελιού a2
=int(5.3) Αποδίδει 5
=int(5.8) Αποδίδει 5
=int(0.8) Αποδίδει 0
=int(-0.8) Αποδίδει -1
=int(-5.5) Αποδίδει -6

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.