Στρογγυλοποίηση αριθμών

ΤύποςΤι κάνει
=round(a2;2) Στρογγυλοποιεί το κελί a2 σε δύο δεκαδικά ψηφία
=round(a2;1) Στρογγυλοποιεί το κελί a2 σε ένα δεκαδικά ψηφία
=round(a2;0) Στρογγυλοποιεί το κελί a2 χωρίς δεκαδικά ψηφία
=round(a2;-1) Στρογγυλοποιεί το κελί a2 σε πολλαπλάσια του 10 (δεκάδες)
=round(a2;-2) Στρογγυλοποιεί το κελί a2 σε πολλαπλάσια του 100 (εκατοντάδες)
=round(634.156;2) Αποδίδει 634.16
=round(634.156;-2) Αποδίδει 600
=round(634.156;1) Αποδίδει 634.2
=round(634.156;-1) Αποδίδει 630
=int(a2) Αποκόπτει το δεκαδικό μέρος του κελιού a2
=int(5.3) Αποδίδει 5
=int(5.8) Αποδίδει 5
=int(0.8) Αποδίδει 0
=int(-0.8) Αποδίδει -1
=int(-5.5) Αποδίδει -6

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Σχετικοί εξωτερικοί σύνδεσμοι

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.