Παραδείγματα με τριγωνομετρικές συναρτήσεις στο Excel/Calc

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 13:04, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

excel office τριγωνομετρία pi cos sin tan

ΤύποςΤι κάνει
=pi() Επιστρέφει την τιμή του π (=3.14159...)
=cos(a2) Υπολογίζει το συνημίτονο του κελιού a2
=sin(a2) Υπολογίζει το ημίτονο του κελιού a2
=tan(a2) Υπολογίζει την εφαπτομένη του κελιού a2

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.