Η ώρα είναι:

Υπολογισμός του μαγικού αριθμού Φ ως όριο ακολουθίας στο Excel/Calc

$$ F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \quad F_0=1, F_1=1, n=2,3,4,\ldots $$

$$ \Phi_n = \frac{F_n}{F_{n-1}}, \quad n=1,2,3,\ldots $$

$$ \Phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618 $$

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.