Υπολογισμός του μαγικού αριθμού Φ ως όριο ακολουθίας στο Excel/Calc

$$ F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \quad F_0=1, F_1=1, n=2,3,4,\ldots $$

$$ \Phi_n = \frac{F_n}{F_{n-1}}, \quad n=1,2,3,\ldots $$

$$ \Phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618 $$

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.