Άθροισμα γεωμετρικής προόδου στο Excel/Calc, η ιστορία του σκακιού

Η ιστορία λίγο πολύ είναι γνωστή. Αν το πρώτο τετραγωνάκι μιας σκακιέρας έχει ένα κόκκο σιταριού, το δεύτερο 2, το τρίτο 4, δηλαδή κάθε τετραγωνάκι ένα διπλάσια από το προηγούμενο, πόσοι κόκκοι σιταριού υπάρχουν πάνω στη σκακιέρα;

Ο υπολογισμός του αθροίσματος της γεωμετρικής σειράς μπορεί να γίνει σύμφωνα με τον τύπο:

$$ 2^0 + 2^1+2^2+\ldots+2^{63} = \sum_{k=1}^{64} 2^{k-1}= \frac{1-2^{64}}{1-2} = 2^{64}-1 \approx 1.8 \times 10^{19} $$

Εδώ όμως μπορείτε να υπολογίσετε το άθροισμα απλά αθροίζοντας (SUM) τους 64 όρους της σειράς 1,2,4,8....

chess

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.