Η ώρα είναι:

Παραδείγματα απλών ακολουθιών με το Excel/Calc

Να υπολογιστούν οι 20 πρώτοι όροι από τις παρακάτω ακολουθίες:

  1. ανν-1+1, α1=0
  2. ανν-1+2, α1=0
  3. αν=2αν-1+1, α1=0
  4. αν=3αν-1-2, α1=1
  5. ανν-1ν-2, α0=1, α1=1

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.