Παραδείγματα απλών ακολουθιών με το Excel/Calc

Να υπολογιστούν οι 20 πρώτοι όροι από τις παρακάτω ακολουθίες:

  1. ανν-1+1, α1=0
  2. ανν-1+2, α1=0
  3. αν=2αν-1+1, α1=0
  4. αν=3αν-1-2, α1=1
  5. ανν-1ν-2, α0=1, α1=1

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.