Ραβδογράμματα με την R

Το βίντεο έχει διάρκεια 20:10. Πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.


R bar chart

Ακολουθεί ένα απλό παράδειγμα ραδβογράμματος στην R. Τα δεδομένα αφορούν το πλήθος παραγγελιών που δέχτηκε ένα κατάστημα για ένα προϊόν του κατά τη διάρκεια ενός πενταήμερου εκπτώσεων.

Τα ραβδογράμματα γίνονται με την εντολή barplot.

v <- c(12,34,21,15,20)
d <- c("ΔΕΥ", "ΤΡΙ", "ΤΕΤ", "ΠΕΜ", "ΠΑΡ")
barplot(v, ylim=c(0,40), names.arg=d, ylab="Ποσότητα", xlab="Ημέρα")

Μπορείτε επίσης να κάνετε οριζόντια ραβδογράμματα με την επιλογή horiz=TRUE. Βέβαια, οι επιλογές για τον οριζόντιο και κάθετο άξονα πρέπει να αλλάξουν!

v <- c(12,34,21,15,20)
d <- c("ΔΕΥ", "ΤΡΙ", "ΤΕΤ", "ΠΕΜ", "ΠΑΡ")
barplot(y1, horiz=TRUE, xlim=c(0,40), names.arg=x, xlab="Ποσότητα", ylab="Ημέρα")

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.