Η ώρα είναι:

Απλά γραφήματα με γραμμές ή/και σημεία στην R

Το βίντεο έχει διάρκεια 32:24. Πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.


R line chart line plot Ευρωζώνη ΑΕΠ GDP

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι γραφήματος, γραμμή ("l"), σημεία ("p"), συνδυασμός ("b")

Γράφημα γραμμής, τα σημεία ενώνονται με τεθλασμένη γραμμή.

y = c(12,34,21,15,20)
x = seq(1:length(y))
plot(x, y, type="l")

Γράφημα σημείων, χωρίς να ενώνονται με γραμμή.

y = c(12,34,21,15,20)
x = seq(1:length(y))
plot(x, y, type="p")

Γράφημα με σημεία που ενώνονται με τεθλασμένη γραμμή.

y = c(12,34,21,15,20)
x = seq(1:length(y))
plot(x, y, type="b")

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.