Καταμέτρηση υπό συνθήκη με το Excel/Calc (IF-AND-OR-SUM)

Η άσκηση είναι αυτή είναι συνδυασμός τωμ των λογικών συναρτήσεων IF, AND, OR καθώς και της άθροισης SUM για να κάνουμε καταμέτρηση υπό συνθήκη.

Επίσης, δίνει δύο παραδείγματα πως μπορεί να αντικατασταθεί το AND ή το OR από δύο IF.

Σας δίνεται λίστα από επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα 20 κατοικιών. Να υπολογιστεί το πλήθος αυτών που έχουν επιφάνεια:

  1. Μεγαλύτερη από 100 τ.μ.
  2. Στο διάστημα (70, 100]
  3. Όχι στο διάστημα (70, 100], δηλαδή κάτω των 70 ή άνω των 100 ή ίση με 100 τ.μ.
  4. Να κάνετε το ερώτημα 2 χωρίς τη συνάρτηση AND
  5. Να κάνετε το ερώτημα 3 χωρίς τη συνάρτηση OR

Αργότερα θα μάθουμε τη συνάρτηση τη συνάρτηση DCOUNT που επιλύει με πιο συστηματικό τρόπο παρόμοια προβλήματα.

Ωστόσο, δείτε την παρούσα άσκηση ως καλή ευκαιρία εξάσκησης στη συνάρτηση IF και διάφορους παραγόμενους υπολογισμούς.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.