Άθροισμα κατά γραμμή σε πίνακα δύο διαστάσεων στη C++

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 14:29, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

cpp βρόγχος for εμφώλευση πίνακας 2 διάστασεων άθροιση κατά γραμμή

Να βρεθεί το άθροισμα κατά γραμμή ενός πίνακα δύο διαστάσεων.

Προσοχή! Υπάρχουν πολλά αθροίσματα, όσες και οι γραμμές. Κάθε μεταβλητή αθροίσματος πρέπει να πάρει αρχική τιμή το 0.

προσέξτε επίσης το βρόγχο εκτύπωσης του αποτελέσματος.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int a[3][2] = { {5,3}, {1,2}, {6,4} };
  int sum[3];
  int i, j;
  
  for (i=0; i < 3; i++)
  {
    sum[i] = 0;
  }
  
  for (i=0; i < 3; i++)
  {
    for (j=0; j < 2; j++)
    {
      sum[i] += a[i][j];
    }
  }

  for (i=0; i < 3; i++)
  {
    cout << "sum[" << i <<"] = " << sum[i] << endl;
  }
     
  return 0;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@jalice:~$ g++ program.cpp
astavrak@jalice:~$ ./a.out 
sum[0] = 8
sum[1] = 3
sum[2] = 10

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.