Άθροισμα κατά στήλη σε πίνακα δύο διαστάσεων στη C++

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 3:56, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

cpp βρόγχος for εμφώλευση πίνακας 2 διάστασεων άθροιση κατά στήλη

Να βρεθεί το άθροισμα κατά στήλη ενός πίνακα δύο διαστάσεων.

Το πρόβλημα είναι αντίστοιχο με την άθροιση κατά γραμμή. Αλλάζουμε τη σειρά των δεικτών, και έτοιμη η λύση.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int a[3][2] = { {5,3}, {1,2}, {6,4} };
  int sum[2];
  int i, j;
  
  for (j=0; j < 2; j++)
  {
    sum[j] = 0;
  }
  
  for (j=0; j < 2; j++)
  {
    for (i=0; i < 3; i++)
    {
      sum[j] += a[i][j];
    }
  }

  for (j=0; j < 2; j++)
  {
    cout << "sum[" << j <<"] = " << sum[j] << endl;
  }
     
  return 0;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@jalice:~$ g++ program.cpp
astavrak@jalice:~$ ./a.out 
sum[0] = 12
sum[1] = 9

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.