Άθροισμα κατά στήλη σε πίνακα δύο διαστάσεων στη C++

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 3:56, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

cpp βρόγχος for εμφώλευση πίνακας 2 διάστασεων άθροιση κατά στήλη

Να βρεθεί το άθροισμα κατά στήλη ενός πίνακα δύο διαστάσεων.

Το πρόβλημα είναι αντίστοιχο με την άθροιση κατά γραμμή. Αλλάζουμε τη σειρά των δεικτών, και έτοιμη η λύση.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int a[3][2] = { {5,3}, {1,2}, {6,4} };
  int sum[2];
  int i, j;
  
  for (j=0; j < 2; j++)
  {
    sum[j] = 0;
  }
  
  for (j=0; j < 2; j++)
  {
    for (i=0; i < 3; i++)
    {
      sum[j] += a[i][j];
    }
  }

  for (j=0; j < 2; j++)
  {
    cout << "sum[" << j <<"] = " << sum[j] << endl;
  }
     
  return 0;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@jalice:~$ g++ program.cpp
astavrak@jalice:~$ ./a.out 
sum[0] = 12
sum[1] = 9

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.