Εκτύπωση αλφαριθμητικού ως πίνακα στη C++

Δείτε ένα παράδειγμα ορισμού αλφαρηθμητικού και εκτύπωσής του στο STDOUT:

 
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int i;
  char s[12] = "Hello World";

  cout << s << endl;
     
  return 0;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

 
astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp
astavrak@apollonia:~$ ./a.out
Hello World

Δείτε τώρα το πρόγραμμα με εκτύπωση του αλφαρηθμητικού ως πίνακα:

 
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int i;
  char s[12] = "Hello World";

  for (i=0; i<12; i++)
  {
    cout << s[i];
  }
  cout << endl;
     
  return 0;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp
astavrak@apollonia:~$ ./a.out
Hello World

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.