Το μήκος του διανύσματος size() στη C++

Ένα απλό παράδειγμα χρήσης διανύσματος και υπολογισμός του μήκους του (πόσα στοιχεία έχει) με τη μέθοδο size.

Το μέγεθος της διανύσματος v.size() είναι μεταβλητό και εξαρτάται από το πόσα στοιχεία έχει κάθε φορά το διάνυσμα.

#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main()
{
  unsigned int i;
  vector<int> v;

  for (i=0; i < 5; ++i)
  {
    v.push_back(i*i);
    cout << (int) v.size() << endl;
  }

  return 0;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp                                  
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
1
2
3
4                         
5

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.