Πρότυπη βιβλιοθήκη και διανύσματα στη C++

Τα διανύσματα (vector) είναι μια εναλλακτική λύση στη χρήση πινάκων. Απαιτούν τη συμπερίληψη της αντίστοιχης επικεφαλίδας, η χρήση του χρειάζεται τη γραμμή:

#include <vector>

Δείτε μερικά παραδείγματα:

Δείτε επίσης: H/Y III διάλεξη 16B: Εισαγωγή στην τυπική βιβλιοθήκη της C++, παράδειγμα με διανύσματα (vectors)