Ταξινόμηση στοιχείων διανύσματος στη C++

Με την προσθήκη της βιβλιοθήκης αλγορίθμων (algorithm) γίνεται εύκολα μια σειρά από πράξεις σε διανύσματα όπως είναι η ταξινόμηση.

Εδώ δίνεται ένα απλό παράδειγμα εισαγωγής στοιχείων από το STDIN και έξοδος του διανύσματος πριν και μετά την ταξινόμηση:

#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>

using namespace std;

int main()
{
  unsigned int i;
  float x;
  vector<int> v;

  while (cin>>x)
  {
    v.push_back(x);
  }

  cout << endl;
  for (i=0; i < v.size(); ++i)
  {
    cout << v[i] << " ";
  }
  cout << endl << endl;
  
  sort(v.begin(), v.end());
  for (i=0; i < v.size(); ++i)
  {
    cout << v[i] << " ";
  }
  cout << endl << endl;  
  
  return 0;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
6
3
22
11
20

6 3 22 11 20 

3 6 11 20 22 

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.