Η ώρα είναι:

Απλοί και κλασικοί αλγόριθμοι στη C++