Η ώρα είναι:

Μέτρηση ομοιότητας δύο χρονοσειρών μετά από κανονικοποίηση

coffee prices

Μεταβείτε στη σελίδα ico.org και πάρτε τις μηνιαίες τιμές του καφέ, για τις 4 ποικιλίες του καφέ (Brazilian, Colombian, Robustas, Other). Εναλλακτικά, μπορείτε να πάρετε το επισυναπτόμενο αρχείο με μηνιαίες τιμές. Η συλλογή στοιχείων έγινε από τους Φάνο και Χρήστο.

  1. Να υπολογίσετε την Ευκλείδεια απόσταση ανάμεσα στους δείκτες τιμών πριν και μετά την κανονικοποίηση των δεδομένων.
  2. Να υπολογίσετε το σημείο στο οποίο η απόλυτη διαφορά ανάμεσα σε δύο δείκτες (μετά την κανονικοποίηση) είναι η ελάχιστη.
  3. Να βρείτε το ποσοστό των περιπτώσεων όπου η διαφορά ανάμεσα σε δύο δείκτες, μετά την κανονικοποίηση, είναι μεταξύ:
    $$\mu - s, \mu+s$$
    όπου μ ο μέσος και s η τυπική απόκλιση της χρονοσειράς που προκύπτει από την αφαίρεση των δύο κανονικοποιημένων σειρών.

Να κάνετε του υπολογισμούς για ένα ζευγάρι τιμών της αρεσκείας σας, πχ Colombian-Robustas. Να επαναλάβετε τους υπολογισμούς για όλα τα πιθανά ζεύγη δεικτών.

Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε πρόγραμμα/γλώσσα θέλετε για τη λύση. Προτείνω Octave.

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.