Εργασία για την εξεταστική Σεπτεμβρίου.

Οικονομετρικές εφαρμογές στο Octave/Matlab

Σχετικοί εξωτερικοί σύνδεσμοι

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα