Λύση της πρωτοβάθμιας εξίσωσης ax + b = 0 στο Excel/Calc

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 9:56, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

Excel Calc IF λογικοί έλεγχοι εξίσωση επίλυση εμφώλευση

Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να έχουμε τη λύση της εξίσωσης ax+b=0, για κάθε πραγματική τιμή των a, b.

Ωστόσο, πριν γίνει η διαίρεση με το a, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί πως:

 • Αν a ≠ 0, τότε x=-b/a
 • Αν a = 0 και b ≠ 0, τότε η εξίσωση είναι αδύνατη
 • Αν a = 0 και b = 0, τότε η εξίσωση είναι αόριστη

Το ζητούμενο είναι να προγραμματιστεί ένα φύλλο εργασίας, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπ' όψιν όλες οι πιθανές περιπτώσεις, και να δίνεται η ορθή απάντηση.

Μια προτεινόμενη λύση

Αν στο κελί a2 τοποθετήσουμε το συντελεστή a και στο κελί b2 την τιμή, τότε ο παρακάτω τύπος δίνει τη λύση για όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Για τις τιμές του παραδείγματος, a=-2 και b=10, ο τύπος θα αποδώσει x=5. Δοκιμάστε και άλλους συνδυασμούς και επιβεβαιώστε την ορθότητά του.

   A    B     C

1  a=    b=     x= 

2  -2    10     =if(a2<>0;-b2/a2;if(b2<>0;"Αδύνατη";"Αόριστη"))

3

Δείτε επίσης σχετικά θέματα εδώ: Λογικές συναρτήσεις και λογικοί έλεγχοι με το Excel/Calc

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.