Θηκόγραμμα (boxplot) στην R

Το βίντεο έχει διάρκεια 11:20. Πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.


R boxplot θηκόγραμμα πληθωρισμός ΕΕ

inflation

Παράδειγμα θηκογράμματος που απεικονίζει τον πληθωρισμό των χωρών της ΕΕ κατά τα έτη 2012 και 2013. Τα δεδομένα προέρχονται από τον πίνακα tec00118 της Eurostat.

ir13 <- c(1.2, 0.4, 1.4, 0.5, 1.6, 3.2, 0.5, 
     -0.9, 1.5, 1.0, 2.3, 1.3, 0.4, 0.0,
     1.2, 1.7, 1.7, 1.0, 2.6, 2.1, 0.8,
     0.4, 3.2, 1.9, 1.5, 2.2, 0.4, 2.6)

ir12 <- c(2.6, 2.4, 3.5, 2.4, 2.1, 4.2, 1.9, 
     1.0, 2.4, 2.2, 3.4, 3.3, 3.1, 2.3,
     3.2, 2.9, 5.7, 3.2, 2.8, 2.6, 3.7,
     2.8, 3.4, 2.8, 3.7, 3.2, 0.9, 2.8)

boxplot(ir13)

boxplot(ir12)

boxplot(cbind(ir12,ir13))

boxplot(cbind(ir12,ir13), ylab="Inflation Rate", 
    names=c(2012, 2013))

boxplot(cbind(ir12,ir13), ylab="Inflation Rate", 
    names=c(2012, 2013), col="lightcyan", lwd=1.5)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.