Η ώρα είναι:

Υπολογισμός σημείου τομής δύο ευθειών με το Excel/Calc

Σας δίνονται δύο εξισώσεις ευθειών:

$$ \begin{alignat}{3} y_1 &=& a_1x + b_1 \\ y_2 &=& a_2x + b_2 \end{alignat} $$

όπου a1,a2,b1,b2 πραγματικοί αριθμοί. Να υπολογίσετε το σημείο τομής των δύο ευθειών και να παραστήσετε γραφικά τη λύση.

Σας υπενθυμίζετε ότι:

$$ x_0 = \frac{b_2 - b_1} {a_1 - a_2} $$

Για παράδειγμα, βρείτε το σημείο τομής των ευθειών:

$$ \begin{alignat}{3} y_1 &=& x +1 \\ y_2 &=& -\frac{1}{2}x + 4 \end{alignat} $$

Μπορείτε επίσης να υπολογίσετε το σημείο ισορροπίας της αγοράς όταν

$$ \begin{alignat}{3} D &=& -2q + 10 \\ S &=& q + 4 \end{alignat} $$

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.