Πίνακες, πράξεις με διανύσματα και μήτρες στο Excel/Calc

Αυτή η διάλεξη δε θα πραγματοποιηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, είναι εκτός ύλης. Μπορείτε να βέβαια να δείτε τα βίντεο και να διαβάσετε το σχετικό περιεχόμενο. Μπορείτε επίσης να παρουσιάσετε εργασίες με βάση αυτή τη διάλεξη. Ωστόσο, το αντίστοιχο τεστ πολλαπλής επιλογής δεν θα δοθεί.

Βίντεο από τη διάλεξη

Επιπλέον ασκήσεις και παραδείγματα

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.