Υπολογισμός συσχοτήτων και ραβδόγραμμα συχνοτήτων με το Excel/OpenCalc

120 φοιτητές έδωσαν ένα διαγώνισμα με βαθμολογία στην κλίμακα [0,10]. Οι βαθμοί είναι ακέραιοι, χωρίς δεκαδικές υποδιαιρέσεις.

Να τοποθετήσετε τα δεδομένα της βαθμολογίας σε ένα φύλλο εργασίας (μπορεί να είναι τυχαίοι αριθμοί) και να υπολογίσετε τη συχνότητα εμφάνισης κάθε βαθμού.

Να παραστήσετε γραφικά τις συχνότητες με διάγραμμα στηλών.

frequency

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.