Η ώρα είναι:

Συναρτήσεις και πράξεις με πίνακες στο Excel/Calc

Το βίντεο έχει διάρκεια 59:47. Πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.


Excel Calc MDETERM MMULT MINVERSE TRANSPOSE πίνακες ορίζουσα πράξεις με πίνακες

Υπενθυμίζεται πως ο τελεστής περιοχής είναι : (άνω-κάτω τελεία). Για παράδειγμα η δήλωση Α2:Β3 είναι μια περιοχή με 4 κελιά. Για λόγους απλότητας και ευκολίας κατανόησης, στα παρακάτω παραδείγματα θεωρούμε πως οι περιοχές κελιών έχουν ονοματοδοτηθεί (Εισαγωγή->Όνομα).

Επίσης, είναι σημαντικό να θυμάστε πως οι συναρτήσεις αυτές επιστρέφουν πίνακες (περιοχές κελιών με πολλά κελιά) και για την εκτέλεση των εντολών χρειάζεται ο συνδυσμός CTRL+SHIFT+ENTER (ταυτόχρονα!) αφού έχετε επιλέξει την περιοχή εξόδου. Για παράδειγμα, ο αντίστροφος πίνακα 3x3 είναι πίνακας 3x3, επομένως χρειάζεται να επιλεγεί η αντίστοιχη περιοχή εξόδου, δηλαδή επίσης μια περιοχή 3x3.

ΤύποςΤι κάνει
=1+(a) Προσθέτει τη μονάδα σε όλα τα στοιχεία του αντίστροφου του πίνακα a
=minverse(a) Υπολογίζει τον αντίστροφο του πίνακα a
=5*minverse(a) Πολλαπλασιάζει με 5 όλα τα στοιχεία του αντίστροφου του πίνακα a
=mdeterm(a) Υπολογίζει την ορίζουσα του πίνακα a
=a/mdeterm(b) Διαιρεί τα στοιχεία του πίνακα a με την ορίζουσα του πίνακα b
=mdeterm(a)*mdeterm(b) Πολλαπλασιάζει την ορίζουσα του πίνακα a με την ορίζουσα του πίνακα b
=mmult(a;b) Πολλαπλασιάζει τον πίνακα a με τον πίνακα b
=mdeterm(mmult(a;b)) Υπολογίζει την ορίζουσα του γινομένου πινάκων a*b
=transpose(a) Επιστρέφει τον αναστραμένο πίνακα a
=mmult(transpose(a);a) Επιστρέφει το γινόμενο a'a
=sumproduct(a;b) Υπολογίζει το εσωτερικό γινόμενο των a και b, η συνάρτηση μπορεί να δεχτεί ως 30 ορίσματα
=sumx2my2(a;b) Υπολογίζει το άθροισμα της διαφοράς τετραγώνων των στοιχείων των δύο πινάκων
=sumx2py2(a;b) Υπολογίζει το άθροισμα των επιμέρους αθροισμάτων των τετραγώνων των στοιχείων των δύο πινάκων
=frequency(a;b) Υπολογίζει τις συχνότητες κατανομής μιας μεταβλητής a σε διαστήματα b (το διάνυσμα b πρέπει να είναι ταξινομημένο)

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.