Πολλαπλασιασμός διανυσμάτων στο Excel/Calc, παράδειγμα υπολογισμού σταθμικού μέσου

Το βίντεο έχει διάρκεια 16:05. Πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.


Excel Calc MMULT πολλαπλασιασμός διανυσμάτων σταθμικός μέσος

Δείτε ένα παράδειγμα πως ο πολλαπλασιασμός διανύσματος γραμμή με διάνυσμα στήλη μπορεί να οδηγήσει στον υπολογισμό σταθμισμένου μέσου όρου.

 mean MMULT

Στο παράδειγμα, μια ομάδα από φοιτητές συμμετέχει σε 4 διαγώνισμα με διαφορετικό βαθμολογικό βάρος, 20%, 25%, 25% και 30%. Όλα τα διαγωνίσματα βαθμολογούνται στην κλίμακα [0,10]. Δείτε πως γίνεται ο υπολογισμός της τελικής βαθμολογίας.

Αν v είναι ένα διάνυσμα γραμμή (1x4) που περιέχει τους βαθμούς του μαθητή και w είναι ένα διάνυσμα στήλη (4x1) που περιέχει τα σταθμικά βάρη για τον υπολογισμό του μέσου, τότε ο μέσος όρος είναι:

$$ \mu = \frac{\mathbf{v} \, \mathbf{w}}{\sum{\mathbf{w}}} $$

Εφόσον, όπως εδώ, τα σταθμικά βάρη είναι κανονικοποιημένα, δηλαδή ισχύει:

$$ \sum{\mathbf{w}} = 1 $$

τότε μπορούμε να υπολογίσουμε το σταθμικό μέσο όρο ως εξής:

$$ \mu = \mathbf{v} \, \mathbf{w} $$

Σε ένα υπολογιστικό φύλλο Excel ή Calc αυτό μπορεί να γίνει:

=MMULT(B2:E2;I$2:I$5)
όπως δείχνει το επισυναπτόμενο αρχείο.

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.