Διαγράμματα φυσαλίδας με το Excel/Calc

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 40:12, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

Excel Calc διαγράμματα φυσαλίδας

Το παρακάτω γράφημα απεικονίζει:

  • Το κατά κεφαλή εθνικό ακαθάριστο προϊόν (GNP per capita) στον οριζόντιο άξονα
  • Το προσδόκιμο ζωής (Life expectacy) στον κάθετο άξονα
  • Το πλήθος κρεβατιών ανά 1000 κατοίκους ως μέγεθος της φυσαλίδας

bubble

Πίνακας δεδομένων:

CountryGNPLifeExpHospital
Albania4,090772,4
Bulgaria6,870746,5
Cyprus26,000793,5
Greece23,260814,9
Italy33,840823,5
Turkey10,830752,5

Τα δεδομένα προέρχονται από την Παγκόσμια τράπεζα.

Να προσθέσετε δεδομένα με χώρες της επιλογής σας και να κάνετε ξανά το γράφημα.

Να κάνετε το γράφημα με το προσδόκιμο ζωής ξεχωριστά για άντρες και γυναίκες.

Μια περισσότερο ενημερωμένη έκδοση της άσκησης μπορείτε να δείτε εδώ.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.