Η συνάρτηση fgets για την ανάγνωση όλων των γραμμών αρχείου στη C++

 
#include <cstdio>
 
using namespace std;
 
int main()
{
  char line[1000];
 
  FILE *out = fopen ("test.txt", "w");
  for (int i=0; i < 5; i++)
  {
    fprintf(out, "%s %d\n", "Καλημέρα", i);
  }
  fclose (out);
  
  FILE *inp = fopen ("test.txt", "r");
  while (fgets(line, 1000, inp) != NULL)
  {
    puts (line);
  }
  
  return 0;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.