Ένα παράδειγμα πίνακα χαρακτήρων στη C++

 
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;
 
int main()
{
  char names[5][100];
 
  cout << "Δώσε μου πέντε ονόματα " << endl;
  for (int i=0; i < 5; i++)
  {
   cin >> names[i];
  }
  
  srand( (unsigned) time(0) );
  cout << "Ένα τυχαίο όνομα: "<< endl;
  int k = rand()%5;
  cout << names[k] << endl;
  
  return 0;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.