Ένα παράδειγμα πίνακα χαρακτήρων στη C++

 
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;
 
int main()
{
  char names[5][100];
 
  cout << "Δώσε μου πέντε ονόματα " << endl;
  for (int i=0; i < 5; i++)
  {
   cin >> names[i];
  }
  
  srand( (unsigned) time(0) );
  cout << "Ένα τυχαίο όνομα: "<< endl;
  int k = rand()%5;
  cout << names[k] << endl;
  
  return 0;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.